2. Μπλοκ Ζωγραφικής 2017

22x30cm_1_40fylla6
22x30cm_2_40fylla9
22x30cm_3_40fylla7
22x30cm_4_40fylla7