3. Μπλοκ Ζωγραφικής 2016

22x30cm_1_40fylla8
22x30cm_2_40fylla8
22x30cm_3_40fylla6
22x30cm_4_40fylla2
22x30cm_5_40fylla9
diorthosi29
diorthosi11
22x30cm_8_80fylla7
22x30cm_9_80fylla4
mplok_22x30cm_3
mplok_22x30cm_1
mplok_22x30cm_4
mplok_22x30cm_2
mplok_22x30_80fylla_1
mplok_22x30_80fylla_2
mplok_24x34_1
mplok_24x34_1a