2. Μπλοκ Ακουαρέλας 2017

aquarelle_36_51_no5
aquarelleNo4_31x41cm
aquarelleNo3_26x36cm
aquarelleNo2_21x31cm4