1. Μπλοκ Ακουαρέλας 2018

Νο 3 Μπλοκ Ακουαρέλας (20x35cm)
Νο 4 Μπλοκ Ακουαρέλας (30x40cm)